นายเริ่ม คำมินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2015
ปรับปรุง 12/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 192474
Page Views 290845
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 โครงการ) (06 พ.ย. 60 | อ่าน 87 ครั้ง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09 ต.ค. 60 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2560 (29 ก.ย. 60 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเชิญร่วมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ก.ค. 60 | อ่าน 94 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2560 (06 มิ.ย. 60 | อ่าน 112 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (24 เม.ย. 60 | อ่าน 107 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2560 (14 ก.พ. 60 | อ่าน 113 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส (23 ม.ค. 60 | อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน (20 ม.ค. 60 | อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน (03 ม.ค. 60 | อ่าน 129 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองสอบราคาและผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านน้ำลัด (07 มี.ค. 60 | อ่าน 119 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านน้ำลัด (02 มี.ค. 60 | อ่าน 153 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านน้ำลัด (08 ก.พ. 60 | อ่าน 138 ครั้ง)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ต.ค. 59 | อ่าน 114 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านศาลา (03 พ.ค. 59 | อ่าน 316 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านนาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 พ.ย. 58 | อ่าน 386 ครั้ง)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านนา (20 พ.ย. 58 | อ่าน 412 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (20 พ.ย. 58 | อ่าน 389 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแิอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่จัดสรร-บ้านไร่น้ำหิน (13 พ.ย. 58 | อ่าน 415 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 ต.ค. 58 | อ่าน 453 ครั้ง)
 
เปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ (02 มี.ค. 61 | อ่าน 33 ครั้ง)
โครงการปรับผิวถนนคอนกรีตบ้านศาลา (28 ก.พ. 61 | อ่าน 34 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างเมรุฌาปณสถานบ้านป่ากล้วย (22 ก.พ. 61 | อ่าน 37 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสถาน (สายเชื่อมบ้านนาดอย หมู่ที่ 10) (02 ก.พ. 61 | อ่าน 49 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศาลา (01 ก.พ. 61 | อ่าน 42 ครั้ง)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหล่ายหนอง (16 ม.ค. 61 | อ่าน 56 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสถาน (12 ธ.ค. 60 | อ่าน 59 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำลัด (08 ธ.ค. 60 | อ่าน 58 ครั้ง)
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (06 พ.ย. 60 | อ่าน 88 ครั้ง)
ก่อสร้างลานจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน (17 ส.ค. 60 | อ่าน 113 ครั้ง)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (15 มิ.ย. 60 | อ่าน 123 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2560 (22 พ.ค. 60 | อ่าน 106 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2560 (24 เม.ย. 60 | อ่าน 109 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (15 มี.ค. 60 | อ่าน 112 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2560 (20 ก.พ. 60 | อ่าน 115 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2559 (27 ม.ค. 60 | อ่าน 115 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (19 ธ.ค. 59 | อ่าน 111 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2559 (29 พ.ย. 59 | อ่าน 116 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2559 (13 ต.ค. 59 | อ่าน 135 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (05 ส.ค. 59 | อ่าน 124 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
 
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับงานพัฒนารายได้
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
    เมษายน 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS