นายเริ่ม คำมินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2015
ปรับปรุง 15/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 168744
Page Views 245283
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 โครงการ) (06 พ.ย. 60 | อ่าน 10 ครั้ง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09 ต.ค. 60 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2560 (29 ก.ย. 60 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเชิญร่วมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ก.ค. 60 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2560 (06 มิ.ย. 60 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (24 เม.ย. 60 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2560 (14 ก.พ. 60 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส (23 ม.ค. 60 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน (20 ม.ค. 60 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน (03 ม.ค. 60 | อ่าน 52 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองสอบราคาและผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านน้ำลัด (07 มี.ค. 60 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านน้ำลัด (02 มี.ค. 60 | อ่าน 72 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านน้ำลัด (08 ก.พ. 60 | อ่าน 64 ครั้ง)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ต.ค. 59 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านศาลา (03 พ.ค. 59 | อ่าน 248 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านนาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 พ.ย. 58 | อ่าน 326 ครั้ง)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านนา (20 พ.ย. 58 | อ่าน 345 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (20 พ.ย. 58 | อ่าน 326 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแิอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่จัดสรร-บ้านไร่น้ำหิน (13 พ.ย. 58 | อ่าน 347 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 ต.ค. 58 | อ่าน 367 ครั้ง)
 
เปิดเผยราคากลาง
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (06 พ.ย. 60 | อ่าน 14 ครั้ง)
ก่อสร้างลานจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน (17 ส.ค. 60 | อ่าน 34 ครั้ง)
จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่น้ำหิน หมู่ที่ 5 (16 ส.ค. 60 | อ่าน 28 ครั้ง)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสถานพร้อมทางลาดสำหรับผู้พิการ (10 ส.ค. 60 | อ่าน 37 ครั้ง)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำหินบ้านนาดอย (10 ส.ค. 60 | อ่าน 32 ครั้ง)
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่ากล้วย (19 มิ.ย. 60 | อ่าน 33 ครั้ง)
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบ้านใหม่จัดสรร (13 มิ.ย. 60 | อ่าน 37 ครั้ง)
จ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองและรางรินสายนาหลงและสายทุ่งใต้ บ้านใหม่ (19 พ.ค. 60 | อ่าน 40 ครั้ง)
จ้างเหมาวางระบบท่อประปาบ้านนา (15 พ.ค. 60 | อ่าน 35 ครั้ง)
จ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองสายหน้าบ้านไร่และสายท่อเหนือบ้านหมาก (27 เม.ย. 60 | อ่าน 47 ครั้ง)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (15 มิ.ย. 60 | อ่าน 55 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2560 (22 พ.ค. 60 | อ่าน 48 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2560 (24 เม.ย. 60 | อ่าน 48 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (15 มี.ค. 60 | อ่าน 49 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2560 (20 ก.พ. 60 | อ่าน 48 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2559 (27 ม.ค. 60 | อ่าน 56 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (19 ธ.ค. 59 | อ่าน 47 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2559 (29 พ.ย. 59 | อ่าน 51 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2559 (13 ต.ค. 59 | อ่าน 65 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (05 ส.ค. 59 | อ่าน 58 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
 
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับงานพัฒนารายได้
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
    ธันวาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS